آموزش بافت سبد تریکو با کفی گرد

عکس آموزش بافت سبد تریکو

آموزش بافت سبد تریکو به شکل های مختلفی انجام می شود. در این آموزش سبد تریکو استوانه ای با بافت گندمی آموزش داده شده است.

عکس آموزش بافت سبد تریکو

بساز و بفروش (B&B) | بباف – وقتی که دست به قلاب می شوید دست شما برای خلق انواع شاهکارهای هنری باز است. ما انواع این دست سازه ها را به شما آموزش داده ایم. مثلا آموزش بافت پاپوش نوزادی، آموزش بافت عروسک انگشتی و همچنین آموزش قلاب بافی گل سر. در این مقاله می خواهیم به سراغ رشته تریکوبافی و آموزش بافت سبد تریکو برویم. تمام مراحل این آموزش از ویدئویی گرفته شده که زحمت تولید آن با خانم پریسا صفری بوده است. ما آن را به صورت تصویری در آورده و در کنار شرح کامل بیان کرده ایم و مطمئنیم که شما می توانید از پس بافت آن بر بیایید.

وسایل لازم در آموزش بافت سبد تریکو

  • کاموای تریکو مارک maccaroni
  • قلاب
  • الگوی بافت کفی سبد تریکو

آموزش بافت سبد تریکو به صورت تصویری

آموزش بافت کفی سبد تریکو

عکس کفی سبد تریکو

برای بافت کفی گرد از الگوی زیر استفاده کنید:

عکس الگوی سبد تریکو

همانطور که در الگو می بینید کار با یک حلقه جادویی (Magic ring) و یک زنجیره شروع می شود. اگر برای بافت حلقه جادویی مشکل دارید می توانید از طریق گزینه «سفارش انتشار مقاله» از تیم پشتیبانی بخواهید تا آموزش بافت حلقه جادویی را در سایت قرار بدهند.

عکس آموزش بافت حلقه جادویی

داخل حلقه جادویی 6 تا پایه کوتاه ببافید. (علامت پایه کوتاه در نقشه های قلاب بافی به صورت + یا × است) ابتدا 5 تا از این پایه کوتاه ها را به شکل زیر ببافید:

عکس آموزش بافت سبد تریکو گرد

نخی که از شروع کار دارید را بگیرید و بکشید تا بافت جمع شود.

آموزش بافت سبد تریکو گرد

البته باید محکم کردن این نخ به حدی باشد که بتوانید یک بار دیگر قلاب را از وسط آن عبور دهید.

آموزش بافت تریکو بافی

بعد از کشیدن نخ و جمع شدن کار باید به سراغ پایه کوتاه ششم بروید. در این مرحله قلاب را از بین کار رد کرده و مرحله اول پایه کوتاه را انجام دهید ولی بافت این پایه را کامل نکنید؛ چون باید این پایه را به اولین پایه کوتاهی که بافته اید وصل کنید. دقت داشته باشید که اگر محل اتصال را اشتباه انتخاب کنید بافت شما در رج های سوم و چهارم شروع به جمع شدن می کند.

عکس آموزش بافت تریکو بافی

برای این کار باید قلاب را داخل حلقه پشتی اولین پایه کوتاه کنید.

آموزش بافت تریکو با قلاب

به کمک قلاب، کاموا را بیرون بکشید.

عکس آموزش بافت تریکو با قلاب

همین کاموا را از دو تا حلقه ششم هم رد کنید. به این ترتیب هم پایه کوتاه ششم بافته می شود و هم این پایه به پایه کوتاه اول وصل می شود و دایره شکل می گیرد.

آموزش بافت تریکو با دست

در رج دوم داخل هر یک از خانه های پایه کوتاه رج اول باید دو تا پایه کوتاه ببافید. قلاب را از محل زیر وارد خانه پایه کوتاه اول کنید:

عکس آموزش بافت تریکو با دست

قلاب از این قسمت خارج می شود:

آموزش بافت تریکویی

دو تا پایه کوتاه ببافید.

عکس آموزش بافت تریکویی

در خانه پایه کوتاه دوم هم به همین ترتیب دو تا پایه کوتاه بزنید. محل ورود قلاب این نقطه است:

آموزش بافت تریکو با کفی

و محل خارج شدن قلاب از پشت بافت این نقطه است:

عکس آموزش بافت تریکو با کفی

به همین ترتیب داخل همه خانه ها دو تا دو تا پایه کوتاه بزنید تا به خانه پایه کوتاه ششم برسید.

آموزش تریکو بافی

در این قسمت از آموزش بافت سبد تریکو به دو تا پایه کوتاه خانه های ششم می رسیم. ابتدا پایه کوتاه اول را کامل ببافید.

عکس آموزش تریکو بافی

در مورد پایه کوتاه دوم فقط قسمت اول آن را انجام دهید و آن را به اولین پایه کوتاهی که در این رج بافتید وصل کنید. برای این کار قلاب را داخل رج پشتی اولین پایه کوتاه کنید و وقتی کاموا را گرفتید آن را از دو تا حلقه اول پایه کوتاه هم رد کنید.

آموزش تریکو بافی سبد

وقتی رج دوم کامل شد امتداد نخ شروع کار را بکشید تا دایره مرکزی کفی سبد تریکو تنگ تر شود.

عکس آموزش تریکو بافی سبد

در رج سوم داخل خانه پایه کوتاه اول دو تا پایه کوتاه و داخل پایه کوتاه دوم باید یک پایه کوتاه بافته شود.

آموزش تریکو بافی مبتدی

دقت داشته باشید که در آخرین پایه کوتاه این رج هم باید علاوه بر بافت پایه کوتاه، کار وصل این پایه کوتاه به اولین پایه کوتاه این رج را هم انجام دهید.

عکس آموزش تریکو بافی مبتدی

در رج چهارم داخل خانه اول یک پایه کوتاه، خانه دوم هم یک پایه کوتاه و خانه سوم 2 پایه کوتاه بافته می شود. در آخرین پایه کوتاه این رج هم باید کار اتصال را انجام دهید.

آموزش تریکو بافی از پایه

به همین ترتیب باید بافت رج ها را از روی نقشه پیش ببرید تا به اندازه دلخواهتان برسید. اگر دقت کنید این نقشه طوری طراحی شده که داخل خانه هایی که رج قبل به صورت جفت بوده اند در رج بعدی به صورت تکی آمده اند. این باعث می شود تا دایره کفی سبد حالت پنج ضلعی به خودش نگیرد.

بافت بدنه سبد تریکو

وقتی که بافت کفی سبد تریکوی شما تمام شد برای آخرین پایه کوتاه برخلاف رج های قبلی که در بخش دوم بافت پایه کوتاه، قلاب را داخل حلقه پشتی اولین پایه کوتاه رج می کردید، قلاب را از پایین هر دو تا حلقه داخل می کنید.

عکس آموزش تریکو بافی از پایه

به این ترتیب آخرین پایه کوتاه این رج آماده است و کار اتصال آن هم انجام شده است.

آموزش تریکو بافت

در ادامه آموزش بافت سبد تریکو به بافت بدنه سبد می رسیم. برای شروع بافت بدنه سبد تریکو، قلاب را بیرون بکشید و کار را برگردانید. قلاب را از محلی که ادامه کاموا قرار دارد وارد کار کنید.

عکس آموزش تریکو بافت

قلاب را دوباره وارد حلقه ای که قلاب را از آن بیرون کشیده بودید بکنید.

آموزش تريكو بافي

قلاب را از همان قسمتی که وارد کار کرده اید به بیرون بکشید.

عکس آموزش تريكو بافي

اگر به کناره های روی کار دقت کنید خانه هایی به شکل حرف V را می بینید.

تریکو بافی

از اولین خانه V شکل باید شروع به بافت پایه وصل یا پایه نامرئی بکنید. برای این کار ادامه کاموا را به پشت قلاب ببرید.

عکس تریکو بافی

سپس قلاب را از زیر دو حلقه اولین خانه V شکل رد کنید. کاموا را گرفته و بیرون بکشید.

تریکو بافی سبد

با عبور دادن کاموایی که بیرون کشیده اید از حلقه ابتدایی، بافت را انجام بدهید.

عکس تریکو بافی سبد

خانه های V شکل بعدی را هم به همین ترتیب ببافید تا به انتهای رج برسید.

تریکو بافی با کفی گرد

وقتی به انتهای رج رسیدید مشابه رج قبلی قلاب را از حلقه بیرون بکشید و کار را برگردانید.

عکس تریکو بافی با کفی گرد

کاموا را به پشت قلاب ببرید.

تریکو بافی با قلاب

قلاب را مجددا داخل حلقه کرده و از اولین خانه V شکل شروع به بافت پایه کوتاه کنید.

عکس تریکو بافی با قلاب

تا انتهای رج به همین شکل داخل همه خانه ها پایه کوتاه ببافید.

سبد تریکویی

در آخرین خانه رج همزمان با بافت پایه کوتاه، کار اتصال به رج قبلی را هم انجام دهید. برای این کار باید همان طوری پیش بروید که برای بافت دایره کفی سبد تریکو انجام می دادید؛ یعنی قلاب را باید از حلقه پشتی بافت V شکل عبور دهید و سپس پایه کوتاه را کامل کنید.

عکس سبد تریکویی

رج بعدی را هم از خانه اول رج قبل باید شروع کنید و پایه کوتاه ها را ببافید و تا آخر رج به همین شکل پیش بروید و در نهایت کار اتصال را انجام دهید.

سبد تریکو بافی

از اینجای کار به بعد بافت شما روال تکرار شونده ای دارد و باید آنقدر کار را ادامه بدهید تا سبد تریکو به ارتفاع مورد نظرتان برسد.

عکس سبد تریکو بافی

در آخرین رج از بافت سبد تریکو، خانه آخر رج را هم ببافید و کار اتصال آن را انجام بدهید.

سبد تریکو گرد

از اینجا به بعد فقط باید یک رج پایه بست بزنید. برای این کار قلاب را از زیر اولین خانه (که کار اتصال را هم با آن انجام دادید) عبور دهید.

عکس سبد تریکو گرد

کاموا را به کمک قلاب بیرون بکشید.

سبد تریکو بافی با قلاب

پایه بست آن را بزنید.

عکس سبد تریکو گرد

این کار را تا انتهای رج ادامه بدهید.

عکس سبد تریکو بافی با قلاب

ادامه کاموا را قیچی کنید.

عکس چیدن کاموا

اضافه کاموا را با یک قلاب ظریف تر به داخل بکشید و آن را داخل کار پنهان کرده و اضافه آن را قیچی کنید.

عکس قلاب ظریف

سبد تریکوی شما آماده است.

عکس سبد تریکو

شما می توانید اشکالات و نظرات خودتان درباره آموزش بافت سبد تریکو را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

ما سایت بسازوبفروش را درست کرده ایم تا رونقی به بازار کسب و کار مشاغل خانگی بدهیم. پس همین الان دست به کار شوید و به کمک آموزش های رایگان سایت ما درآمدزایی را شروع کنید.

ساختمش

نسرین شهبازی

نرگس میرزاعسکری

بهار رحیمی

زهرا

طیبه قلندری

مینا ناصری نژاد

5/5 (2 نظر)

1 دیدگاه برای “آموزش بافت سبد تریکو با کفی گرد

  1. بهناز گفته:

    سلام من به روش نقشه میبافم اما کفی به سمت داخل جمع میشه علتش چی میتونه باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *