معرفی سایت مجله هنری

مجله هنری به عنوان بستری برای یادگیری، ساخت و فروش محصولات دست ساز هنری و تولیدات مشاغل خانگی و صنایع دستی به وجود آمده است. شعار ما نشان دهنده هدفی است که در نظر داریم:

یاد بگیر، بساز، بفروش

یاد بگیر

دوست دارید که با استفاده از مواد اولیه کالایی را تولید کنید و برای خودتان منبع درآمدی داشته باشید؟ مجله هنری این امکان را به شما خواهد داد. ما به کمک مقاله های آموزشی خودمان امکان آموزش انواع مشاغل خانگی و صنایع دستی را برای شما فراهم خواهیم کرد.

بساز

گام بعد از یادگیری، امکان ساختن انواع محصولات است. شما می توانید با تهیه مواد اولیه به راحتی و بدون داشتن کارفرما، به طور مستقیم محصولاتتان را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنید و مشتری های خاص خودتان را داشته باشید.

بفروش

بعد از ساخت انواع محصولات دست ساز می توانید آنها را بفروشید و درآمدزایی کنید.