تعرفه تبلیغات

[section label=”Media Right” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”]

جهت آگاهی از قیمت و ثبت تبلیغات با شماره های ۰۹۹۰۴۰۳۱۳۴۳ | ۰۹۹۰۴۰۳۱۳۵۳ تماس حاصل فرمایید.

[title style=”center” text=”مشاهده جایگاه تبلیغات”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”صفحه اصلی”]

[ux_image id=”4705″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”صفحات داخلی”]

[ux_image id=”4661″]

[divider align=”center” width=”400px” height=”10px”]

[ux_image id=”4662″]

[/col]

[/row]

جهت آگاهی از قیمت و ثبت تبلیغات با شماره های ۰۹۹۰۴۰۳۱۳۴۳ | ۰۹۹۰۴۰۳۱۳۵۳ تماس حاصل فرمایید.

[/section]