آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایشی

عکس آموزش دوت کیف پارچه ای لوازم آرایشی

آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایشی برای ساخت یک کیف لوازم آرایشی زیبا و جادار کاربرد دارد. این کیف پارچه ای به کمک پارچه طرحدار، آستری و لایی چسب دوخته می شود.

عکس آموزش دوت کیف پارچه ای لوازم آرایشی

بساز و بفروش (B&B) | بدوز – امروز می خواهیم در کنار هم آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایشی را یاد بگیریم. به کمک این مقاله می توانید صاحب یک کیف لوازم آرایشی زیبا و جادار بشوید که دارای ظاهری شیک است و داخل آن جیب های متعددی برای قرار دادن انواع لوازم آرایشی وجود دارد.

عکس داخل کیف لوازم آرایشی

این جیب ها در سایزها و شکل های مختلف است و می توانید انواع لوازم آرایشی را درون آن قرار دهید. طول این کیف لوازم آرایشی 18 سانتیمتر، عرض آن 9.5 سانتیمتر و ارتفاع آن 10 سانتیمتر است.

عکس کیف پارچه ای لوازم آرایش

از هر جهتی که این کیف را بررسی کنید می بینید که یک کیف ایده آل برای نگهداری از لوازم ارایشی است. پس بیایید تا نحوه دوخت آن را به صورت تصویری دنبال کنیم.

وسایل مورد نیاز برای آموزش دوخت کیف پارچه ای

 • الگو
 • لایی چسب
 • پارچه طرحدار
 • پارچه آستری
 • زیپ به طول 43 و عرض 3.5 سانتیمتر

آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایشی

کشیدن الگو

بر روی یک کاغذ A4 شکل زیر را بکشید به طوری که طول قاعده آن برابر 18 سانتیمتر است. همانطور که می بینید قاعده الگو به صورت خط چین کشیده شده است یعنی شما باید پارچه را بر روی این ضلع تا کنید.

عکس الگوی کیف لوازم آرایشی

ارتفاع آن 14.75 سانتیمتر بشود.

عکس الگوی کیف پارچه ای

طول اضلاع عمود بر قاعده برابر 4.75 سانتیمتر است.

عکس سایز الگوی کیف لوازم آرایشی

ضلع کوچک بعدی 4 سانتیمتر است.

عکس الگوی کیف لوازم ارایشی

ضلع بعدی هم برابر 10 سانتیمتر است.

عکس اندازه گیری الگوی کیف لوازم ارایشی

برش الگو

الگو را بر روی لایی چسب در بیاورید.

عکس برش الگوی کیف لوازم آرایشی

الگوی چیده شده را وقتی تا می کنید باید دقیقا بر روی الگو مطابقت داشته باشد.

عکس برش الگو روی لایی چسب

تکه پارچه ای با طرح دلخواه تان به ابعاد 28 در 31.5 سانتیمتر بردارید.

عکس پارچه طرحدار

یک لایه آستری هم به ابعاد پارچه بالایی بچینید.

عکس پارچه آستری

برای دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایشی به دو تکه چهارگوش دیگر از آستری نیاز دارید که ابعاد یکی از آنها 26 در 14 سانتیمتر، دیگری 32 در 16 سانتیمتر است.

عکس آستری

البته دو تکه هم اندازه دیگر از آستری هم می خواهیم که ابعاد آن 11.5 در 18 سانتیمتر است.

عکس پارچه آستری

تهیه ساختار کلی کیف پارچه ای

لایی چسبی را که الگو بر روی آن پیاده شده را روی پارچه طرحدار قرار دهید.

آموزش دوخت کیف پارچه ای کوچک

پارچه را به پشت بگذارید و پشت پارچه را اتو کنید تا لایی به آن بچسبد.

عکس اتو کردن پارچه

تکه آستری که به اندازه پارچه طرحدار بود را در زیر پارچه و لایی قرار دهید.

آموزش دوخت کیف پارچه ای مجلسی

اطراف پارچه و آستری را با گیره فیکس کنید و اطراف لایی چسب را با حاشیه 1 سانتیمتر با قیچی بچینید.

عکس چیدن دور پارچه

دوخت مارک کیف لوازم آرایشی

یکی از مراحل جانبی آموزش دوخت کیف پارچه ای مربوط به دوخت مارک آن است.

مارک پارچه ای مورد نظرتان را بر روی مرکز تکه کوچکی از پارچه آستری قرار دهید و دورتادور مارک را با چرخ خیاطی بدوزید.

عکس مارک کیف لوازم آرایشی

تکه پارچه آستری را برگردانید و چهار لبه آن را به سمت پشت تا کنید.

عکس اتو کردن

مارک آماده شده را در محل مورد نظر در روی کیف پارچه ای لوازم آرایشی بدوزید.

عکس دوختن مارک کیف لوازم آرایشی

دوخت زواید کیف پارچه ای

دو تکه آستری 6 در 8 سانتیمتری را بردارید.

عکس آستری

هر کدام را ابتدا از وسط تا کنید و سپس هر نیمه را یک بار دیگر به سمت داخل تا کنید.

عکس تا کردن لبه آستری

دو لبه هر تکه را بدوزید.

عکس دوختن آستری

هر کدام از دو تکه بالا را که آماده کردید از وسط به صورت طولی تا کنید.

عکس دوخت زائده کیف لوازم ارایشی

تکه تا شده را مشابه شکل زیر بر روی الگوی بریده شده قرار دهید به طوری که لبه های تا شده بر روی لبه الگو قرار بگیرد و با گیره فیکس کنید.

عکس گیره زدن به پارچه

محل هایی که در شکل زیر مشخص شده را به صورت زیگزاگ بدوزید.

اموزش دوخت کیف پارچه ای ارایشی

به این ترتیب دو تا زائده کیف لوازم آرایشی شما دوخته می شود.

آموزش دوخت انواع کیف پارچه ای

دوخت جیب سه قطعه کیف لوازم آرایشی

تکه آستری 32 در 16 سانتیمتری را بردارید و آن را به صورت عرضی از وسط تا کنید.

اموزش دوخت کیف ارایش پارچه ای

لبه های آستری تا شده را به صورتی که در شکل زیر می بینید بدوزید. بین دو نقطه نشانه گذاری شده با خط قرمز را به صورت دوخته نشده باقی بگذارید.

آموزش تصویری دوخت کیف آرایش پارچه ای

دو تا گوشه لبه دوخت را با قیچی بچینید.

عکس تا کردن آستری

لبه های در نظر گرفته شده برای درز گرفتن را با اتو تا کنید.

عکس اتو کردن آستری

پارچه را از محلی که به صورت دوخته نشده باقی گذاشته بودید پشت و رو کنید.

آموزش تصویری دوخت کیف های پارچه ای

لبه های کار را اتو کنید.

عکس اتو کردن پارچه آستری

ضلع طولی کار را که از محل تای آستری بوجود آمده بود را به شکل زیر در دو خط بدوزید.

عکس اموزش طرز دوخت کیف پارچه ای

با استفاده از خط کش فاصله نقطه 6.5 سانتیمتری از یک سمت کار و 6 سانتیمتر بعد از آن را با سنجاق ته گرد نشانه گذاری کنید.

عکس آموزش کامل دوخت کیف پارچه ای

عکس اندازه گیری پارچه

مشابه شکل زیر با استفاده از خودکار خطی به طول 18 سانتیمتر بر روی آستری بکشید.

عکس اندازه گیری کیف لوازم آرایشی

خطی را که کشیده اید در نقاط زیر نشانه گذاری کنید:

آموزش دوخت کیف پارچه ای گل گلی

سه نقطه اول از سمت راست را با سنجاق نشانه گذاری کنید.

عکس سنجاق زدن به پارچه

تکه مربوط به جیب کیف پارچه ای لوازم آرایشی را بر روی خط کشیده شده قرار دهید و اولین سنجاق که برای نشانه گذاری روی آستری زده بودید را به جیب متصل کنید.

عکس نشانه زدن به پارچه

انتهای جیب را به انتهای آستری سنجاق کنید. طبیعتا باید در وسط جیب تایی بوجود می آید.

آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایشی

دو طرف جیب را با در نظر گرفتن 0.5 سانتیمتر برای حاشیه به الگو بدوزید.

عکس آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایشی

در این مرحله از آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایشی باید شکل زیر به دست آمده باشد:

آموزش دوخت کیف های پارچه ای

اولین سنجاق نشانه گذاری روی جیب را در راستای اولین سنجاق نشانه گذاری روی آستری قرار دهید. با سنجاقی که به آستری زده اید محل تا شدن جیب را فیکس کنید.

عکس آموزش دوخت کیف های پارچه ای

این کار را برای دومین سنجاق های جیب و آستری هم انجام دهید.

آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایش

محل نشانه گذاری با سنجاق ها را بدوزید.

عکس آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایش

به این ترتیب جیب سه قسمتی یک طرف از کیف لوازم آرایشی درست می شود.

عکس جیب کیف لوازم آرایش

لبه پایینی جیب را به شکل زیر تا کرده و اتو کنید تا بتوانید آن را بدوزید.

عکس دوخت جیب کیف لوازم آرایش

برای جیب بزرگتر هم همین کار را بکنید و مقدار اضافی جیب را در دو کناره تقسیم کرده و اتو کنید.

عکس جیب داخلی کیف لوازم ارایش

انتهای جیب را بدوزید.

عکس دوختن پارچه

دوخت جیب لبه کشی

تکه آستری 26 در 14 سانتیمتری را بردارید. 20 سانتیمتر کش بردارید. عرض کش باید یک سانتیمتر باشد.

آستری را از وسط به صورت عرضی تا کنید تا خط تای آن بوجود بیاید.

عکس تا کردن پارچه

کش را بر روی مرکز خط تای آستری با سنجاق فیکس کنید.

عکس زدن کش به پارچه

دو حاشیه 1 سانتیمتری همین خط تا را هم نشانه گذاری کنید.

عکس زدن کش به پارچه

کش را به صورت زیگزاگ در بین این دو خط بدوزید.

عکس دوخت زیگزاگ روی پارچه

در این حالت باید کش را بکشانید تا تمام فاصله بین این دو خط را در بر بگیرد. به این ترتیب آستری به شکل زیر چین دار می شود.

عکس دوختن کش به پارچه

جیب دوم را از محل دوخت کش به پشت تا کنید و دورتادور آن را با سنجاق فیکس کنید.

عکس چین دادن به پارچه با کش

مشابه جیب قبلی قسمتی از لبه را نشانه گذاری کنید.

عکس نشانه گاری روی پارچه

دورتادور لبه ها را (به جز بین دو محل نشانه گذاری شده) با لحاظ کردن حاشیه 1 سانتیمتر بدوزید.

عکس دوختن لبه پارچه

دو تا گوشه را با قیچی بچینید.

عکس چیدن گوشه پارچه

لبه های درزگیری را تا کنید و از محل دوخته نشده، جیب را پشت و رو کنید.

عکس تا کردن لبه پارچه

دورتادور جیب را اتو کنید.

عکس اتو کردن لبه پارچه

حاشیه 1 سانتیمتری از لبه ای که با کش چین دار کرده اید را زیر چرخ خیاطی بدوزید. موقع دوختن باید پارچه را بکشید تا چین های پارچه صاف شوند.

عکس دوردوزی لبه پارچه کیف لوازم ارایش

دو طرف جیب لبه کشی کیف لوازم آرایشی را به فاصله 18 سانتیمتر در محل خودش بر روی آستری فیکس کنید.

عکس جیب های کیف لوازم ارایش

چین های جیب را به شکل زیر در دو لبه حاشیه ای مرتب کرده و با سنجاق فیکس کنید.

عکس دوختن جیب کیف پارچه ای

لبه های جیب را به آستری بدوزید.

عکس دوختن جیب کیف پارچه ای

دوخت زیپ برای کیف پارچه ای لوازم آرایشی

بعد از دوخت جیب ها در آموزش دوخت کیف پارچه ای به سراغ زیپ می رویم.

زیپ مورد نظر را بردارید و وسط آن را با مارکر نشانه گذاری کنید.

عکس زیپ

قسمت میانی سطح بالایی و پایینی الگو را هم با مارکر نشانه گذاری کنید.

عکس نشانه روی پارچه

یکی از لبه های نشانه گذاری شده زیپ را از سطحی که دندانه های زیپ در زیر باشد به محل نشانه گذاری شده روی الگو با سنجاق فیکس کنید.

اموزش دوخت زیپ کیف پارچه ای

لبه زیپ را به لبه الگو با سنجاق متصل کنید.

عکس اموزش دوخت زیپ کیف پارچه ای

برای راحتی کار می توانید کمی از لبه زیپ را با قیچی برش های کوتاه بدهید.

عکس چیدن زیپ

محل تلاقی انتهای زیپ با لبه کیف را هم نشانه گذاری کنید.

عکس نشانه گذاری انتهای زیپ

ماشین زیپ را خارج کرده و نیمه دوم زیپ را از نیمه اول آن جدا کنید.

عکس جدا کردن ماشین زیپ

نیمه دوم زیپ را به طرف دیگر الگو وصل کنید.

عکس وصل کردن زیپ به الگو

زیپ را با در نظر گرفتن حاشیه 0.5 سانتیمتری به کیف پارچه ای بدوزید.

عکس دوختن زیپ به کیف پارچه ای لوازم آرایشی

دوخت آستری به بدنه کیف

قسمت مرکزی بالا و پایین آستری را هم نشانه گذاری کنید.

عکس نشانه گذاری روی آستری

تکه آستری را به پشت بر روی تکه مربوط به بدنه کیف پارچه ای لوازم آرایشی قرار دهید به طوری که در هر دو سمت، قسمت مرکزی نشانه گذاری شده بر روی قسمت میانی زیپ قرار بگیرد.

عکس گذاشتن آستری روی بدنه کیف پارچه ای

اطراف آستری را با سنجاق به پارچه اصلی فیکس کنید.

عکس فیکس کردن آستری به پارچه اصلی

حالا باید دورتادور کیف پارچه ای لوازم آرایشی را بدوزید. ابتدا مشابه شکل زیر دوخت دورتادوری را با لحاظ کردن حاشیه 1 سانتیمتری در دو سمت شروع کنید.

عکس دوختن دورتادور لبه کیف پارچه ای

از طرفی که دوخته نشده، کیف را پشت و رو کنید.

عکس پشت و رو کردن کیف

مجددا مشابه شکل زیر دو طرف لبه های کیف را با پایه دوخت زیپ بدوزید.

عکس دوخت لبه های کیف

دوخت آستری های کناری

آستری هایی که ابعاد 11.5 در 18 سانتیمتر داشت را بردارید و هر یک از آنها را به صورت طولی تا کنید.

عکس تا کردن آستری

هر تکه را به شکل زیر و با رعایت حاشیه 1 سانتیمتری دوردوزی کنید. (حدفاصل دو خط قرمز را به صورت دوخته نشده باقی بگذارید)

عکس دوردوزی آستری کناری

مشابه کاری که برای جیب ها کردید، گوشه های دوردوزی را با قیچی بچینید، لبه های آن را تا کنید و از محل دوخته نشده آن را پشت و رو کنید.

عکس آستری کناری کیف لوازم آرایشی

بالای هر تکه کناری را در دو خط بدوزید.

عکس دوختن پارچه در دو خط

ماشین زیپ را مجددا به آن متصل کنید و زیپ را به طور کامل ببندید.

عکس وصل کردن ماشین زیپ

دو حفره کناری کیف را به شکل زیر تا کنید.

عکس تا کردن حفره کناری زیپ

محل تا شده را با سنجاق ببندید.

عکس سنجاق زدن

تا این قسمت از آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایشی، شکل زیر باید به دست آمده باشد.

عکس مراحل آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایش

هر یک از آستری های کناری را از لبه ای که قسمتی از آن دوخته نشده بود با فاصله 1 سانتیمتر در زیر لبه کیف قرار دهید.

قرار دادن آستری کناری زیر کیف

کیف را با حاشیه 0.7 سانتیمتر به تکه کناری بدوزید.

عکس دوختن به حاشیه کیف

آستری کناری دیگر را هم به همین شیوه بدوزید.

عکس دوختن آستری کناری به کیف پارچه ای

شکل کلی کیف پارچه ای لوازم آرایشی شما آماده است. اضافه های زیپ را بچینید.

عکس چیدن اضافه زیپ

هر یک از تکه های کناری را به شکل زیر تا کنید.

عکس تا کردن آستری کناری

محل تا شده را با حاشیه 1 سانتیمتر بدوزید.

عکس دوختن پارچه

لبه های کناری به شکل زیر به کیف متصل می شوند.

عکس مراحل دوخت کیف پارچه ای لوازم ارایش

لبه های آزاد تکه های کناری را با شکل زیر بر روی بدنه کیف قرار دهید.

عکس آموزش تصویری دوخت کیف پارچه ای

این قسمت را به کمک سوزن و نخ بدوزید.

عکس دوختن با سوزن و نخ

سایر لبه های آزاد آستری کناری را هم به همین شکل بدوزید.

عکس آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم ارایش

کیف پارچه ای را پشت و رو کنید و از داشتن این کیف زیبا برای لوازم آرایشی لذت ببرید.

عکس کیف پارچه ای لوازم آرایشی

اگر سوال یا نظری درباره آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایشی دارید حتما در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

قبول داریم که آموزش طولانی بود اما به سختی اش می ارزد. اگر به دنبال ساخت یک نمونه ساده و آسانتر هستید می توانید آموزش دوخت کیف لوازم آرایشی نمدی را مطالعه کنید. همچنین اگر به دنبال مدل های دیگری از کیف پارچه ای هستید می توانید آموزش دوخت کیف پارچه ای زنانه و آموزش دوخت کیف پول پارچه ای را ببینید.

ساختمش

نازنین احمدپور

4.5/5 (4 نظر)

4 دیدگاه برای “آموزش دوخت کیف پارچه ای لوازم آرایشی

 1. سپیده گفته:

  سلامممنون از آموزش عالیتون. لایی چسب و پارچه آستری رو از کجا میشه تهیه کرد؟

 2. سوگند گفته:

  سلام وقت بخیر.
  میشه از این الگو برای دوخت کیف با جرم استفاده کرد؟!

 3. سوگند گفته:

  سلام وقت بخیر.
  میشه از این الگو برای دوخت کیف با چرم استفاده کرد؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *