آموزش اندازه گیری خیاطی با تصویر

عکس آموزش اندازه گیری خیاطی

آموزش اندازه گیری در خیاطی یکی از آموزش های ابتدایی برای خیاطی کردن است. هر چقدر اندازه گیری شما دقیق تر باشد خیاطی شما نتیجه بهتری خواهد داد.

عکس آموزش اندازه گیری خیاطی

بساز و بفروش (B&B) | یاد بگیر – اندازه گیری در خیاطی اولین و مهمترین گام برای شروع دوخت و دوز است. شما با یک اندازه گیری صحیح می توانید حتی بدون پرو کردن، لباس را به اندازه تن در بیاورید. برای اندازه گیری شما به یک متر خیاطی و یک دفترچه یادداشت نیاز دارید. قبل از هر چیز یک بند به دور کمر فردی که قرار است اندازه های آن گرفته شود ببندید. بند را باید به دور باریک ترین قسمت کمر ببندید. به این نوار «نوار کرسله» می گویند که برای خانم ها به طور معمول فاصله 18 تا 20 سانتیمتری بالای باسن است.

دور کمر محلی است که تناسب اندام را ایجاد می کند و بستن این بند کمک می کند تا اندازه گیری شما دقیق تر باشد.

حالا به ترتیب زیر پیش بروید و اندازه های مورد نظر را یادداشت کنید.

قبل از این که به سراغ آموزش اندازه گیری خیاطی برویم بهتر است که محل قرار گرفتن چند نقطه از بدن را که در اندازه گیری کاربرد دارند به شما نشان بدهیم:

گودی گردن در جلو

عکس گودی جلوی گردن

استخوان برجسته پشت گردن

عکس برجستگی پشت گردن

سرشانه

عکس محل سرشانه

آموزش اندازه گیری خیاطی

در اصول اندازه گیری خیاطی به اندازه های عرضی دور و به اندازه های طولی قد یا بلندی گفته می شود مثل دور کمر یا بلندی باسن.

دور گردن

در اولین گام از آموزش اندازه گیری خیاطی دورتادور گردن را اندازه بگیرید ولی دقت داشته باشید که موقع اندازه گیری باید دو انگشت برای در نظر گرفتن فضای اضافی در زیر متر قرار بگیرد.

عکس اندازه گیری دور گردن

کارور جلو

این قسمت شامل بالای سینه از جایی که دست به تنه وصل می شود تا طرف دیگر؛ به عبارت دیگر فاصله بین دو زیر بغل در جلوی بدن. این اندازه به صورت افقی گرفته می شود و حدود 14 سانتیمتر پایین تر از استخوان برجسته پشت گردن است.

عکس اندازه گیری کارور جلو

کارور پشت

مشابه کارور جلوست منتها این بار باید اندازه را از طرف پشتی بدن انجام بدهید به طوری که دست ها کمی جلو آمده باشد. این خط افقی حدود 7 سانتیمتر پایین تر از گودی گردن است.

عکس اندازه گیری کارور عقب

اندازه گیری بلندی جلو

فاصله بین سرشانه تا بند دور کمر هم اندازه بالا تنه جلو را برای شما مشخص می کند.فقط دقت داشته باشید که متر از روی برجسته ترین قسمت سینه باید بگذرد.

عکس اندازه گیری بلندی جلو در خیاطی

بلندی پشت یا بالاتنه از پشت

برای اندازه گیری بلندی پشت در خیاطی باید از آخرین مهره گردن تا سر بندی که به دور کمر بسته اید را به دست بیاورید.

عکس اندازه گیری بلندی پشت

بلندی لباس

بلندی لباس به نظر شما بستگی دارد. باید ببینید که چه اندازه ای برای لباس در نظر گرفته اید. فقط نقطه ابتدایی برای اندازه گیری بلندی لباس در جلو محل گودی گردن و در پشت استخوان برآمده گردن است.

عکس اندازه گیری بلندی لباس

عکس اندازه گیری بلندی لباس از پشت

اندازه گیری بلندی یا قد سینه

از محل سرشانه یا گودی گردن (گوشه گردن) تا برآمدگی سینه را اندازه بگیرید تا بلندی سینه به دست بیاید. این اندازه 2 برابر بلندی کارور است.

عکس اندازه گیری قد سینه

دور سینه

متر خیاطی را از دور سینه عبور بدهید و دو سر متر را در جلو و روی برجسته ترین قسمت سینه ها به هم برسانید. برای اندازه گیری دور سینه باید کمی فضای خالی (به اندازه چهار انگشت خوابیده) هم به اندازه ای که گرفته اید اضافه کنید. اگر فرد سوتین نداشته باشد باید به اندازه 4 انگشت ایستاده به اندازه گیری تان اضافه کنید.

عکس اندازه گیری دور سینه در خیاطی

اندازه گیری فاصله سینه

این اندازه برابر است با فاصله بین برآمدگی سینه ها.

عکس اندازه گیری فاصله سینه در خیاطی

دور شکم

متر را به دور شکم حلقه کرده و با یک انگشت خوابیده اندازه گیری کنید. این اندازه معمولا نصف دور باسن است.

عکس دور شکم در اندازه گیری خیاطی

بلندی آکاردمان

یک سر متر را بر روی برآمدگی سینه قرار دهید و تا زیر سینه یا انتهای سوتین را اندازه بگیرید. این اندازه معمولاً به اندازه یک دهم سایز سوتین است.

دور کمر

دور کمر در همان محلی که بند را بسته اید اندازه گرفته می شود.

عکس دور کمر در خیاطی

دور باسن

در اندازه گیری دور باسن باید متر را دورتادور برآمده ترین قسمت باسن ببرید و به اندازه 4 انگشت فضای اضافه در نظر بگیرید.

عکس اندازه گیری دور باسن در خیاطی

بلندی باسن

برای این قسمت از بند دور کمر تا برجسته ترین قسمت باسن را در فاصله وسط پشت و پهلو اندازه بگیرید.

سرشانه

یکی دیگر از نقاط مهم در آموزش اندازه گیری خیاطی مربوط به سرشانه است؛ فاصله بین خط پایین گوش بر روی گردن تا استخوان سر شانه که محل اتصال دست به تنه است می تواند اندازه سرشانه را برای شما مشخص کند. اندازه گیری سرشانه را اینطور هم تعریف می کنند: فاصله بین گوشه گردن (لاله گوش را لمس کرده و در راستای آن پایین بیایید تا گوشه گردن را پیدا کنید) تا محل افتادگی شانه. محل افتادگی شانه را می توانید با کشیدن یک خط فرضی به دور حلقه آستین یا با بالا آمدن از محل کارور پشت به دست بیاورید.

دور بازو

برجسته ترین قسمت بازو را برای اندازه گیری دور بازو انتخاب کنید. علاوه بر آن به اندازه دو انگشت فضای اضافه در نظر بگیرید.

غعکس اندازه گیری دور بازو خیاطی

بلندی گودی حلقه آستین

از خط گردن پشت به صورت عمود اندازه بگیرید به طوری که خط افقی که از زیر بغل می آید آن را قطع کند.

عکس اندازه گیری حلقه آستین

دور مچ

برای اندازه مچ دست هم باید به اندازه 3 انگشت فضای اضافه در نظر بگیرید. اگر می خواهید که آستین ها راحت بالا برود باید دور آرنج را اندازه بگیرید.

بلندی آستین

ابتدا دست را خم کنید و یک سر متر را در محل سرشانه قرار دهید و بعد از عبور دادن متر از آرنج، تا روی مچ را اندازه بگیرید تا بلندی آستین به دست بیاید. روش دیگر این است که کف دست را بر روی برآمدگی استخوان جانبی باسن قرار دهید و از انتهای شانه روی استخوان آرنج تا استخوان برجسته مچ را اندازه بگیرید.

عکس اندازه گیری آستین در خیاطی

اندازه گیری تطبیقی (کنفورماسیون)

متر خیاطی را به دور گردن انداخته و یک سمت آن را روی بندی که به کمر بسته اید بگذارید. طرف دیگر متر را از سمت دیگر بدن روی بند دور کمر بگذارید.

قد شلوار

قد شلوار را از کمر تا مچ پا در نظر می گیرند.

بلندی دامن

در آخرین مرحله از آموزش اندازه گیری خیاطی باید بلندی دامن را مشخص کنید. برای اندازه گیری طول دامن باید از بند دور کمر تا ارتفاع دلخواهتان را متر کنید.

عکس اندازه گیری بلندی دامن

به این ترتیب اندازه گیری در خیاطی به اتمام می رسد. پیشنهاد می کنیم حالا که با اصول اندازه گیری در خیاطی آشنا شده اید یک بار دیگر مقاله های زیر را مرور کنید تا بیشتر ترغیب به دوخت آنها بشوید:

فیلم آموزشی اندازه گیری خیاطی

در ویدئوی زیر می توانید به صورت عملی اندازه گیری در خیاطی را یاد بگیرید:

 

متدهای آموزش اندازه گیری خیاطی

دو متد معروف در اندازه گیری خیاطی عبارتند از متد گرلاوین و متد مولر. تفاوت این دو متد در دو نکته زیر خلاصه می شود:

  • در متد مولر قد جلو، قد پشت و طول سینه از انتهای سرشانه تا کمر در نظر گرفته می شود.
  • در متد مولد فاصله بین انتهای یک سرشانه تا سرشانه دیگر را به عنوان کل سرشانه اندازه گیری می کنند.

امیدواریم که از این مقاله جامع و کامل نهایت استفاده را برده باشید. اگر درباره آموزش اندازه گیری خیاطی سوال یا نظری داشتید حتما در بخش نظرات با ما در میان بگذارید. همچنین اگر نکته ای در این باره دارید که می تواند به هنرآموزان سایت کمکی بکند آن را هم با ما در میان بگذارید تا در همین مقاله با نام خودتان منتشر کنیم.

ما سایت بسازوبفروش را درست کرده ایم تا رونقی به بازار کسب و کار مشاغل خانگی بدهیم. پس همین الان دست به کار شوید و به کمک آموزش های رایگان سایت ما درآمدزایی را شروع کنید.

5/5 (5 نظر)

1 دیدگاه برای “آموزش اندازه گیری خیاطی با تصویر

  1. ف گفته:

    سلام ممنون از فیلم آموزنده ای که دربرنامه قرار دادین اندازه گرفتن کامل وآموزنده هستند فقط اگه ترجمه می‌کردید عالی میشد.🫠

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *