آموزش بافت قلب با قلاب سه بعدی و دو بعدی

عکس آموزش قلب با قلاب

آموزش بافت قلب با قلاب به کمک پایه بلند، پایه کوتاه و… است. به کمک این آموزش شما می توانید به کمک قلاب بافی قلب در سایزهای مختلف ببافید.

عکس آموزش قلب با قلاب

بساز و بفروش (B&B) | بباف – این یک الگوی زیبا برای بافت قلب با قلاب در سه اندازه است که هر قلب بر اساس الگوی قلب قبلی بافته می شود. همچنین در انتهای آموزش روش بافت یک قلب سه بعدی را به عنوان شگفتانه به شما آموزش می دهیم؛ یعنی در مجموع 4 الگوی بافت قلب با قلاب را یاد خواهید گرفت. همانطور که در شکل زیر می بینید این 4 الگو به ترتیب اندازه های کوچک (A)، متوسط (B)، بزرگ (C) و سه بعدی (D) دارند.

اموزش بافت قلب جاسوییچی با قلاب

برای بافت این قلب باید بافت زنجیره، نامرئی، پایه بلند، پایه دوتایی متوسط، پایه کوتاه، رد کردن کوک، کوک و پایه سه تایی را بلد باشید.

وسایل لازم برای بافت قلب با قلاب

  • قلاب سایز 3.5 میلیمتر (US E)
  • کاموای پشمی سنگین به رنگ قرمز، صورتی یا هر رنگ دلخواه
  • سوزن قلاب برای بافت انتهای کار
  • الیاف برای قلب سه بعدی (اختیاری)

برای بافت این قلب با قلاب باید بتوانید حلقه جادویی بزنید. قبل از این در آموزش بافت سبد تریکو و آموزش بافت حلقه آستین شما را با تکنیک حلقه جادویی آشنا کرده بودیم. به جای قلاب دوزی در حلقه جادویی، تمامی اولین دور (قلب A) به طور مستقیم در داخل حلقه بافته می شود و سپس باید حلقه را محکم بکشید تا آن دور کامل شود. مشابه همین الگو دور اول در تمامی الگوهای بافت قلب را تشکیل می دهد بنابراین همین دستورالعمل را قبل از شروع بافت هر یک از قلب ها مطالعه کنید:

1. وقتی که دور اول را می بافید ممکن است لازم باشد تا کار را متوقف کنید و پایه کوک هایی را که بافته اید را به هم متصل کنید تا بتوانید تمام کوک ها را در حلقه جادویی قرار دهید.

نیمه راه دور اول:

آموزش بافت قلب با قلاب بافی

مرحله بعد از فشار دادن پایه کوک ها به هم:

اموزش بافت قلب با قلاب سه بعدی

2. وقتی که دور اول به پایان رسید باید حلقه جادویی را به قدری بکشید که یک سوراخ کوچک در وسط آن بوجود بیاید.

مرحله تمام شدن دور اول:

اموزش بافت قلب با قلاب ساده

زمانی که حلقه جادویی را کشیده اید و یک سوراخ کوچک در وسط آن ایجاد شده است:

عکس کشیدن حلقه جادویی

3. برای کامل شدن دور اول، آخرین بافت نامرئی باقی مانده را ببافید و سپس حلقه جادویی را محکم بکشید تا بسته شود.

آخرین بافت نامرئی:

آموزش بافتن قلب با تکنیک قلاب بافی

زمانی که حلقه جادویی را محکم می کشید:

آموزش بافت قلب بافتنی با قلاب

آموزش بافت قلب با قلاب – سایز کوچک

آموزش مرحله به مرحله بافت قلب با قلاب

یک حلقه جادویی ایجاد کنید، 2 زنجیره بزنید.

دور اول: (3 پایه سه تایی، 4 پایه بلند، 1 پایه سه تایی، 4 پایه بلند، 3 پایه سه تایی) در میان حلقه جادویی.

حلقه جادویی را بکشید تا یک سوراخ در میان آن بوجود بیاید، 2 زنجیره، بافت نامرئی در میان سوراخ باقی مانده در حلقه جادویی. حلقه جادویی را محکم بکشید تا بسته شود.

برای تکمیل قلب قلاب بافی شده به مرحله پایان قلاب بافی قلب در زیر مراجعه کنید.

آموزش مرحله به مرحله بافت قلب با قلاب – سایز متوسط

عکس قلب قلاب بافی

یک حلقه جادویی ایجاد کنید، 2 زنجیره بزنید.

دور اول: (3 پایه سه تایی، 4 پایه بلند، 1 پایه سه تایی، 4 پایه بلند، 3 پایه سه تایی) در میان حلقه جادویی.

حلقه جادویی را بکشید تا یک سوراخ در میان آن بوجود بیاید، 2 زنجیره، بافت نامرئی در میان سوراخ باقی مانده در حلقه جادویی. حلقه جادویی را محکم بکشید تا بسته شود.

نکته: کار را برنگردانید، کار را بر خلاف جهت عقربه های ساعت در دورتادور قلب ادامه بدهید، در میان کوک های دور اول کار کنید و کار بافت را در میان فضای زنجیره شروع کنید که با زنجیره دومی درست شده که بعد از حلقه جادویی بافته اید.

دور دوم: 1 پایه کوتاه در فضای زنجیره، 2 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، 3 پایه دوتایی متوسط کوک بعدی، 2 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، 1 پایه دوتایی متوسط در 3 کوک بعدی، 2 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، (پایه دوتایی متوسط، پایه بلند، پایه دوتایی متوسط) در کوک بعدی، 2 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، 1 پایه دوتایی متوسط در 3 کوک بعدی، 2 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، 3 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، 2 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، (پایه کوتاه، بافت نامرئی) در فاصله بین زنجیره.

برای تکمیل قلب قلاب بافی شده به مرحله پایان قلاب بافی قلب در زیر مراجعه کنید.

آموزش مرحله به مرحله بافت قلب با قلاب – سایز بزرگ

عکس قلب با قلاب

یک حلقه جادویی ایجاد کنید، 2 زنجیره بزنید.

دور اول: (3 پایه سه تایی، 4 پایه بلند، 1 پایه سه تایی، 4 پایه بلند، 3 پایه سه تایی) در میان حلقه جادویی.

حلقه جادویی را بکشید تا یک سوراخ در میان آن بوجود بیاید، 2 زنجیره، بافت نامرئی در میان سوراخ باقی مانده در حلقه جادویی. حلقه جادویی را محکم بکشید تا بسته شود.

نکته: کار را برنگردانید، کار را بر خلاف جهت عقربه های ساعت در دورتادور قلب ادامه بدهید، در میان کوک های دور اول کار کنید و کار بافت را در میان فضای زنجیره شروع کنید که با زنجیره دومی درست شده که بعد از حلقه جادویی بافته اید.

دور دوم: 1 پایه کوتاه در فضای زنجیره، 2 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، 3 پایه دوتایی متوسط کوک بعدی، 2 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، 1 پایه دوتایی متوسط در 3 کوک بعدی، 2 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، (پایه دوتایی متوسط، پایه بلند، پایه دوتایی متوسط) در کوک بعدی، 2 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، 1 پایه دوتایی متوسط در 3 کوک بعدی، 2 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، 3 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، 2 پایه دوتایی متوسط در کوک بعدی، (پایه کوتاه، بافت نامرئی) در فاصله بین زنجیره.

نکته: کار را برنگردانید، کار بافتن را خلاف جهت عقربه های ساعت در اطراف قلب بافتنی ادامه بدهید، کار را در میان کوک های دور دوم ادامه بدهید.

دور سوم: پایه کوتاه در دو کوک بعدی، (پایه کوتاه در کوک بعدی، 2 پایه کوتاه در کوک بعدی) 3 مرتبه، 1 پایه کوتاه در شش کوک بعدی، 3 پایه کوتاه در کوک بعدی، 1 پایه کوتاه در 6 کوک بعدی، (2 پایه کوتاه در کوک بعدی، 1 پایه کوتاه در کوک بعدی) 3 مرتبه، 1 پایه کوتاه در دو کوک بعدی.

کار را به کمک بافت نامرئی به اولین کوک متصل کنید.

برای تکمیل قلب قلاب بافی شده به مرحله پایان قلاب بافی قلب در زیر مراجعه کنید.

پایان قلاب بافی قلب (قلب های سایز کوچک، متوسط و بزرگ)

چون قلب هایی که تا الان یاد گرفته اید از نوع تخت و صاف است و باید انتهای کاموا را ببافید.

شروع انتهای کار

قبل از شروع بافت انتهای کار مطمئن شوید که حلقه جادویی را محکم بسته اید؛ این آخرین فرصت برای پنهان کردن سوراخ وسط بافتنی است. ادامه کاموا باید در پشت کار قرار بگیرد (طرفی که موقع بافت قلب با قلاب در سمت دیگر است). به کمک سوزن کاموا با زدن چند کوک به طور همزمان در قسمت پشتی زیر کوک های دور اول، انتهای کار را ببافید.

بستن انتهای کار

اگر دوست داشتید که قلبی را که با قلاب بافی درست کرده اید به جایی آویزان کنید نیاز به یک آویز در انتهای قلب دارید و برای همین نباید انتهای کاموا را کوتاه کنید.

عکس جاسوییچی قلب

در غیر این صورت می توانید انتهای کاموا را به طرف پشت قلب بکشید و با سوزن انتهای آن را پشت کوک های دور اول مخفی کنید.

آموزش بافت قلب با قلاب سه بعدی

آموزش تصویری بافت قلب سه بعدی با قلاب

این مدل قلب بافتنی از نوع سه بعدی و برجسته است که آن را می توانید با دو عدد قلب قلاب بافی شده سایز بزرگ و کمی الیاف درست کنید. علاوه بر این مدل ما 36 مدل بافت قلب برجسته دیگر را هم برای شما قرار داده ایم که می توانید از آنها ایده بگیرید.

1. کار را با بافت دو قلب سایز متوسط شروع کنید اما قلب دوم را نبندید.

2. دو قلب را از طرف پشت روی هم بگذارید، دور سوم قلب سایز بزرگ را ببافید، قلاب را از میان دو لایه برای شروع هر کوک وارد کنید.

آموزش بافت قلب تزیینی با قلاب

3. زمانی که دور یکی از لوب های قلب را بافتید تمام انتهای کاموا را داخل قلب کنید.

آموزش بافت قلب های تزیینی با قلاب

سپس مقداری الیاف داخل قلب بگذارید.

عکس پر کردن قلب با الیاف

4. دور سوم را تکمیل کنید، مجددا دو لایه را به هم ببافید.

5. اگر بخواهید برای قلب سه بعدی یک آویز درست کنید انتهای کاموا را بلند باقی بگذارید و به کمک آن یک آویز برای قلب بافتنی درست کنید. در غیر این صورت به کمک سوزن کاموا انتهای کاموا را بین دو لایه مخفی کنید.

آموزش تصویری بافت قلب توپر با قلاب

امیدواریم که از این آموزش خوشتان آمده باشد. اگر برای بافت قلب قلاب بافی سوال یا نظری داشتید حتما در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

ما سایت بسازوبفروش را درست کرده ایم تا رونقی به بازار کسب و کار مشاغل خانگی بدهیم. پس همین الان دست به کار شوید و به کمک آموزش های رایگان سایت ما درآمدزایی را شروع کنید.

ساختمش

فاطمه سلیمانی

درسا رفیعی

مائده اشکاوندی

5/5 (2 نظر)

4 دیدگاه برای “آموزش بافت قلب با قلاب سه بعدی و دو بعدی

  1. فرشته گفته:

    ببخشید منظور تون از پایه دو تایی و سه تایی متوسط همون پایه دوبل وسوبل است

  2. فاطی گفته:

    خیلی بد توضیح میدین به ترتیب رج ها رو توضیح بدید و از کلمات ديگه استفاده نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *