آموزش بافت اشارپ با قلاب

عکس آموزش بافت اشارپ

آموزش بافت اشارپ با قلاب نیاز به الگو و نقشه برای بافتن دارد. اشارپ سه گوشه با قلاب را می توانید در رنگ های متنوعی ببافید و در لبه آن از پوم پوم استفاده کنید.

عکس آموزش بافت اشارپ

بساز و بفروش (B&B) | بباف – امروز می خواهیم یک الگوی بافتنی جدید را در اختیار شما قرار بدهیم؛ الگوی بافت اشارپ سه گوش. این اشارپ زیبا بسیار ساده است و برای بافت آن فقط از بافت پایه بلند و زنجیره استفاده شده است. این اشارپ سه گوش زیبا دارای لبه های بسیار زیبایی است که به آن پوم پوم های کوچکی وصل شده است.

برای بافت این اشارپ از نخ گرادیان به طول 600 متر استفاده کنید. رنگ هایی که برای گرادیان نخ در نظر می گیرید به سلیقه خودتان بستگی دارد. ما در این آموزش از رنگ های روشن آبی، سبز و زرد استفاده کرده ایم.

عکس کاموای رنگی

وسایل مورد نیاز آموزش برای بافت اشارپ

 • کاموای 100 گرمی گرادیان 4 لا به طول 600 متر
 • قلاب 3.5 میلیمتری (US E / 4 hook / UK 9)
 • سایز نهایی اشارپ بعد از بافت
 • ارتفاع: 70 سانتیمتر
 • عرض: 165 سانتیمتر

جدول مقیاس بافت اشارپ

16 بافت پایه بلند = 10 سانتیمتر

10 ردیف = 10 سانتیمتر

جدول کلمات اختصاری برای بافت اشارپ

Ch: زنجیره

Sc: پایه کوتاه

Hdc: پایه متوسط یا ساده

Dc: پایه بلند

**: آنچه بین علامت ** است را تکرار کنید

(): تعداد کوک هایی که در انتهای رج باید داشته باشید

نکته های ضروری برای بافتن این اشارپ سه گوشه

 • این الگو بر اساس اصطلاحات US نوشته شده است.
 • 3 زنجیره اول در ابتدای هر رج به عنوان یک پایه بلند در نظر گرفته می شود.
 • پایه بلندهای بالای هر زنجیره به جای قرار دادن قلاب از میان حلقه ها، دورتادور زنجیره ها کار می شود.
 • آخرین کوک های یک رج در زنجیره سوم از رج قبلی ساخته می شود (یا اگر فقط دو زنجیره داشتید در زنجیره دوم)

آموزش بافت اشارپ سه گوشه با قلاب

آموزش بافت اشارپ با قلاب

کار را با 4 زنجیره شروع کنید.

به کمک بافت نامرئی در کوک اول دایره را ببندید.

رج اول

3 زنجیره، 3 پایه بلند در حلقه، 2 زنجیره، 4 پایه بلند در حلقه (8).

رج دوم

3 زنجیره، 2 پایه بلند در اولین کوک

1 پایه بلند در هر کوک تا زمان رسیدن به گوشه

(1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند در گوشه)

1 پایه بلند در هر کوک تا زمانی که انتها برسید

3 پایه بلند در آخرین کوک (14)

رج 3 و 4

رج 2 را تکرار کنید (20، 26)

رج 5

3 زنجیره، 1 پایه بلند در اولین کوک

1 پایه بلند در هر کوک تا زمانی که به گوشه برسید

(1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند) در گوشه

1 پایه بلند در هر کوک تا زمانی که به انتها برسید

2 پایه بلند در آخرین کوک (30)

رج 6 تا 14 (9 رج)

رج 2، 5، 2، 5، 2، 5، 2، 5، 2 را تکرار کنید (26، 40، 46، 50، 56، 60، 66، 70، 76)

درست کردن رج های دارای شکاف یا گپ

رج 15

4 زنجیره، 1 پایه بلند در اولین کوک

1 زنجیره، یکی رد کنید، *1 پایه بلند، 1 زنجیره، یکی رد کنید* تا زمانی که به گوشه برسید

(1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند) در گوشه

1 زنجیره، یکی رد کنید، *1 پایه بلند، یکی رد کنید، 1 زنجیره* تا زمانی که به انتها برسید

1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند در آخرین کوک (42)

رج 16

4 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند در اولین شکاف

*1 زنجیره، 1 پایه بلند در شکاف بعدی* تا زمانی که به گوشه برسید

(1 زنجیره، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره) در گوشه

*1 پایه بلند در شکاف بعدی، 1 زنجیره* تا زمانی که به انتها برسید

1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند در آخرین شکاف (46)

*کوک های پایه بلند در شکاف های رج قبلی را بوجود بیاورید

رج 17

4 زنجیره، 1 پایه بلند در اولین شکاف

*1 زنجیره، 1 پایه بلند در شکاف بعدی* تا زمانی که به گوشه برسید

(1 زنجیره، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره) در گوشه

*1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند در شکاف بعدی* تا زمانی که به انتها برسید

1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند در شکاف بعدی (48)

* کوک های پایه بلند در شکاف های رج قبلی را بوجود بیاورید

رج 18

رج 16 را تکرار کنید (52)

نتیجه بافت رج های 15 تا 18 را در تصویر زیر مشاهده کنید:

عکس بافتنی با قلاب

از اینجا به بعد فقط باید تکرار کنید!

رج 19 تا 24 (6 رج)

رج 2، 5، 2، 5، 2، 5 را تکرار کنید

رج 25 تا 30 (6 رج)

رج 15، 16، 17، 16، 17، 16 را تکرار کنید

این هم تصویر بافته شده از رج های 26 تا 31:

عکس طرح بافتنی

رج 31 تا 36 (6 رج)

رج 2، 5، 2، 5، 2، 5 را تکرار کنید

رج 37 تا 44 (8 رج)

رج 15، 16، 17، 16، 17، 16، 17، 16 را تکرار کنید

بعد از بافت رج های 38 تا 45 تصویر زیر به دست خواهد آمد:

عکس طرح بافتنی

رج 45 و 46

رج 2، 5 را تکرار کنید (256، 260)

آموزش بافت کناره اشارپ

رج 47

رج 15 را تکرار کنید (134)

رج 48

6 زنجیره، 1 پایه بلند در اولین شکاف، 3 زنجیره

*1 پایه بلند در شکاف بعدی، 3 زنجیره* تا زمانی که به انتها برسید

(1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه بلند) در گوشه

*3 زنجیره، 1 پایه بلند در شکاف بعدی* تا زمانی که به انتها برسید

3 زنجیره، 1 پایه بلند در آخرین پایه بلند (سومین زنجیره) (136)

رج 49

7 زنجیره، *یک زنجیره خمیده را رد کنید، 1 پایه ساده در زنجیره خمیده بعدی، 6 زنجیره* تا زمانی که به گوشه برسید

یک زنجیره خمیده را رد کنید، (1 پایه ساده، 4 زنجیره، 1 پایه ساده) در گوشه

*6 زنجیره، 1 زنجیره خمیده را رد کنید، 1 پایه ساده در زنجیره بعدی* تا زمانی که به انتها برسید

6 زنجیره، 1 پایه ساده در آخرین خمیدگی (70 پایه بلند)

رج 50

*1 زنجیره، (1 پایه ساده، 1 پایه متوسط، 1 پایه بلند، 1 پایه سه تایی (دوبل)، 1 پایه بلند، 1 پایه متوسط، 1 پایه ساده) در اطراف زنجیره خمیده، 1 زنجیره، 1 پایه ساده بین زنجیره خمیده* تا زمانی که به انتها برسید (551)

رج 51 (قسمت پوم پوم اشارپ)

1 زنجیره، *3 پایه ساده، (الان در وسط رج قبلی هستید)، پوم پوم را درست کنید، 3 پایه ساده، 2 زنجیره، 5 تا رد کنید* تا زمانی که به انتها برسید (69 پوم پوم)

آموزش بافت اشارپ ساده

فیلم آموزش بافت اشارپ با قلاب

در ویدئوی زیر می توانید مراحل بالا را به صورت کامل و عملی مشاهده کنید:

 

آموزش بافت پوم پوم برای اشارپ

اگر یادتان باشد پیش از این هم از پوم پوم برای بافت کلاه با کاموای ضخیم و بافت کلاه پسرانه با دو میل استفاده کرده بودیم اما نوع پوم پوم در این اشارت کمی متفاوت است. در آخرین مرحله از آموزش بافت اشارپ به سراغ بافت پوم پوم می رویم. برای بافت پوم پوم لبه های اشارپ به روش زیر پیش بروید:

4 زنجیره، 3 پایه بلند خوشه ای بر روی دومین زنجیره، 3 زنجیره، 3 پایه بلند خوشه ای بر روی اولین زنجیره، کار را برگردانید و قلاب را بچرخانید تا هر دو خوشه در کنار هم قرار بگیرد، 2 زنجیره.

در ویدئوی زیر به طور کامل و با جزییات نحوه بافت پوم پوم به شما آموزش داده شده است:

 

شما می توانید اشارپ سه گوشه را در رنگ های متنوع ببافید:

عکس روسری بافتنی

عکس بافت روسری

آموزش بافت اشارپ با قلاب بافی

آموزش بافت اشارپ با قلاب از روی نقشه

آموزش شکل دادن به بافت اشارپ

کار آموزش بافت اشارپ تقریبا تمام شده است. اگر اشارپ شما به شکلی عجیب در آمده و ضلع بالایی آن شکل منظمی ندارد اصلا نگران نباشید شما می توانید به راحتی با روش شکل دادن کار، این مشکل را برطرف کنید.

اموزش بافت اشارپ اپارات

این روش، راه حلی است برای شکل دادن به کارهای بافتنی شما. کارهای بافتنی به شکلی است که با توجه به میزان کشش شما در حین بافتن، نتیجه کار شکل متفاوتی پیدا خواهد کرد. اگر موقع بافتن کشش زیادی به کار ببرید بافتنی اشارپ شما صاف و یکدست در نمی آید و شبیه سفره ماهی می شود.

اموزش بافت انواع اشارپ با قلاب

برای شکل دادن به اشارپ به سنجاق ته گرد، اتوبخار و بطری اسپری آب نیاز دارید.

سه راهکار برای پیاده کردن این روش وجود دارد: مرطوب، خشک و سرد. شما با توجه به نوع کاموایی که به کار برده اید باید یکی از این سه روش را انتخاب کنید چرا که انواع کاموا نسبت به آب، رطوبت و گرما واکنش های متفاوتی نشان می دهند. به عنوان مثال کاموای اکریلیک در گرمای بیش از اندازه از بین می رود ولی کاموای پنبه ای برای شکل گرفتن به آب یا بخار نیاز دارد.

شکل دادن به اشارپ با رطوبت

 • کار را با خیساندن بافت اشارپ با آب سرد شروع کنید. می توانید این کار را با یک تشت آب انجام دهید یا بافت را داخل ماشین لباسشویی بشویید. دقت داشته باشید که در ماشین لباسشویی نباید مرحله آبکشی داشته باشد.
 • اشارپ را بین دو حوله قرار دهید و آن را به آرامی مانند رولت بپیچانید تا آب اضافی آن خارج شود.
 • اشارپ را پهن کنید.

اموزش بافت انواع اشارپ قلاب بافی

 • دورتادور آن را با سنجاق به یک سطح فیکس کنید.

آموزش بافت انواع اشارپ با قلاب

 • فاصله سنجاق ها باید نزدیک به هم و به یک اندازه باشد.

اموزش بافت انواع اشارپ

 • اجازه بدهید که بافت به مدت یک شب خشک شود. برای این که اشارپ سریعتر خشک شود می توانید از پنکه استفاده کنید.

شکل دادن به اشارپ با اسپری

این روش مانند روش قبلی است با این تفاوت که اشارپ را خیس نمی کنید:

 • اشارپ را روی یک سطح پهن کرده و با سنجاق فیکس کنید.
 • سطح اشارپ را با اسپری آب مرطوب کنید.
 • به مدت یک شب اجازه بدهید تا اشارپ خشک شود.

شکل دادن به اشارپ با بخار آب

این روش بسیار سریع است و برای کامواهای نخی به کار می رود.

 • اشارپ را روی سطح مورد نظر پهن کرده و با سنجاق فیکس کنید.
 • اتو بخار را بالای اشارپ نگه دارید و به آرامی روی تمام سطح اشارپ حرکت دهید به طوری که با بافت تماسی نداشته باشد.
 • به مدت 30 دقیقه اجازه بدهید تا اشارپ خنک شود.

آموزش بافت اشارپ با نقشه

امیدواریم که از این آموزش کامل و جامع خوشتان آمده باشد و بتوانید از آن استفاده کنید. اگر درباره آموزش بافت اشارپ سوال یا نظری داشتید حتما در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

ما سایت بسازوبفروش را درست کرده ایم تا رونقی به بازار کسب و کار مشاغل خانگی بدهیم. پس همین الان دست به کار شوید و به کمک آموزش های رایگان سایت ما درآمدزایی را شروع کنید.

3.7/5 (3 نظر)

3 دیدگاه برای “آموزش بافت اشارپ با قلاب

 1. ناشناس گفته:

  باسلام برای بافت شارپ زنانه ساده چند تا کاموا نیاز داریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *