آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر و وسایل دور ریختنی

عکس آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر

آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر به شما یاد می دهد تا چطور به وسیله آرمیچر و وسایل ساده دور و اطرافمان یک هلیکوپتر زیبا بسازیم.

بساز و بفروش (B&B) | بساز –  وقتی صحبت از ساخت کاردستی با آرمیچر می شود می توانید ایده های متفاوتی را پیاده کنید که نیاز به یک موتور گرداننده دارند و آرمیچر زحمت این چرخاندن را بر عهده می گیرد از ساخت کاردستی ماشین متحرک با آرمیچر گرفته تا قایق موتوری با آرمیچر. یکی دیگر از کاردستی هایی که می تواند به کمک آرمیچر درست شود ساخت هلیکوپتر با آرمیچر است. در این مقاله می خواهیم این کاردستی را به شما آموزش بدهیم.

عکس آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر ساده

وسایل لازم برای آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر

  • بطری پلاستیکی
  • آرمیچر 5 ولت
  • چسب حرارتی
  • قیچی
  • دریل
  • جای باطری قلمی
  • نی نوشابه 4 عدد
  • دکمه روشن و خاموش
  • صفحه فلزی 4 عدد

مراحل آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر

ساخت بدنه هلیکوپتر

یک بطری آبمیوه پلاستیکی (ترجیحا با سطح مقطع مربع) بردارید.

عکس بطری پلاستیکی

قسمت بالایی بطری را از محل زیر درب بطری با اره جدا کنید.

عکس بریدن قسمت بالای بطری

کف بطری را هم با اره جدا کنید.

عکس بریدن کف بطری

چهار گوشه انتهای بطری را با قیچی به اندازه 2 سانتیمتر برش دهید.

عکی ایجاد پره روی بطری

این برش باید طوری باشد که در نهایت پره هایی به عرض 2 سانتیمتر و طول 5 سانتیمتر بوجود بیاورد.

عکس شکل کلی بدنه هلیکوپتر

دقت داشته باشید که در ساخت هلیکوپتر با آرمیچر تقارن حرف اول را می زند و دقت شما در برش ها و نصب قطعات هلیکوپتر می تواند به تعادل کاردستی با آرمیچر شما کمک کند.

نصب آرمیچر روی بدنه هلیکوپتر

هلیکوپتر شما با یک آرمیچر 5 ولت کار می کند.

عکس آرمیچر

دو قطعه سیم به رنگ های مختلف بردارید.

عکس سیم برق

یکی از سیم ها را به اولین محل اتصال آن به آرمیچر وصل کنید.

عکس لحیم کردن سیم به آرمیچر

سیم دوم را هم به محل مورد نظر خودش لحیم کنید.

عکس لحیم کردن سیم به آرمیچر

در فاصله دو سانتیمتری از انتهای سطح بالایی بطری سوراخی تعبیه کنید و آرمیچر را از آن رد کنید.

عکس قرار دادن آرمیچر روی کاردستی

آرمیچر را به کمک پیچ هایی که در بدنه اش دارد به بطری وصل کنید. اگر پیچی روی آرمیچر وجود نداشت می توانید از چسب حرارتی استفاده کنید.

عکس نصب آرمیچر روی کاردستی

دو تا سیم آرمیچر را به کمک دو سوراخی که در سطح زیری بطری ایجاد کرده اید به سمت بیرون هدایت کنید.

عکس محل سیم ها روی هلیکوپتر با آرمیچر

ساخت دم هلیکوپتر با چوب بستنی

در این قسمت از آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر به مرحله ساخت دم کاردستی می رسیم.

سطح مقطع بطری را اندازه بگیرید.

عکس اندازه گیری کف بطری

سه عدد چوب بستنی را به همان اندازه سطح مقطع برش دهید (در اینجا سطح مقطع بطری برابر 6 سانتیمتر است).

عکس چوب بستی برش داده شده

چوب بستنی ها را با یک چوب بستنی که عمود بر بقیه قرار می گیرد به وسیله چسب حرارتی به هم بچسبانید.

عکس چسباندن چوب بستنی به هم

چوب بستنی ها را به شکل سطح مقطع بطری در آورید.

عکس چسباندن چوب بستنی به بدنه هلیکوپتر

چوب بستنی ها را به کف بطری و محل قاعده پره ها وصل کنید.

عکس چسباندن چوب بستنی به انتهای هلیکوپتر

یک چوب بستنی دیگر بردارید و آن را به صورت عرضی از وسط دوتا کنید.

عکس چوب بستنی نصفه شده

به وسیله چسب حرارتی دو نیمه چوب بستنی را از انتها به دو طرف انتهای یک چوب بستنی دیگر بچسبانید.

عکس چسباندن چوب بستنی به هم

به این ترتیب چوب بستنی ها باید به شکل زیر در بیاید.

عکس طراحی دم هلیکوپتر با آرمیچر

چوب ها را به مرکز چوب بستنی هایی که در کف بطری چسبانده بودید بچسبانید.

عکس چسباندن انتهای هلیکوپتر

پره های بطری را به چوب بستنی ها بچسبانید.

عکس چسباندن لبه های انتهایی هلیکوپتر کاردستی

دم هلیکوپتر با آرمیچر شما تقریباً شکل گرفته است.

عکس شکل کلی بدنه هلیکوپتر

همچنان با چوب بستنی کار دارید! یک چوب بستنی دیگر بردارید و آنرا به شکل زیر نشانه گذاری کنید.

عکس نشانه گذاری روی چوب بستنی

دو قسمت کوچک ابتدا و انتهای آن را حذف کنید و محل نشانه گذاری میان چوب بستنی را هم برش بدهید. به این ترتیب دو تکه چوبی بوجود می آید که یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر است.

عکس ساخت دم هلیکوپتر

به کمک دریل سوراخی را در قسمت انتهایی و باریکتر تکه بزرگتر بوجود بیاورید.

عکس سوراخ روی چوب بستنی

تکه بزرگتر را بر روی چوب بستنی های قبلی و تکه کوچکتر را در زیر چوب بستنی های قبلی بچسبانید تا شکل دم هلیکوپتر شما کامل شود.

عکس دم هلیکوپتر با ارمیچر

نصب آرمیچر دم هلیکوپتر

یک آرمیچر کوچکتر را به عنوان موتور محرک دم هلیکوپتر بردارید.

عکس آرمیچر مربوط به دم هلیکوپتر

آن را از سوراخ انتهایی تکه چوبی بزرگتر عبور داده و بچسبانید.

عکس چسباندن آرمیچر دم هلیکوپتر

دو تکه سیم را به طرف دیگر آرمیچر قسمت دم هلیکوپتر لحیم کنید.

عکس لحیم کاری سیم های آرمیچر دم هلیکوپتر

یک قطعه فلز مستطیلی شکل به ابعاد 4 در 1 سانتیمتر که قابلیت لحیم کاری داشته باشد بردارید.

چهار گوشه آن را برش دهید تا حالت پخ پیدا کند.

عکس برش پره های دم هلیکوپتر

وسط آن را سوراخ کنید.

عکس پره دم هلیکوپتر

آن را به انتهای آرمیچر دمی لحیم کنید.

عکس لحیم کردن پره هلیکوپتر به آرمیچر

ساخت پره های هلیکوپتر

یک درب بطری بردارید.

عکس درب بطری پلاستیکی

وسط آن را با دریل سوراخ کنید.

عکس سوراخ کردن درب بطری پلاستیکی

دو طرف لبه را به صورت مورب کمی برش دهید. زاویه اریب این دو برش باید برعکس همدیگر باشد.

عکس برش لبه بطری پلاستیکی

یک چوب بستنی کوچک را از وسط نصف کنید.

عکس چوب بستنی نصف شده

دو نیمه چوب بستنی را به شکل زیر به عنوان پره اصلی هلیکوپتر به درب بطری بچسبانید.

عکس ساخت پره هلیکوپتر

یک طرف هر یک از چوب بستنی ها را به چسب حرارتی آغشته کنید.

عکس چسباندن پره هلیکوپتر

دو چوب بستنی بزرگ را به روی چسب های هر دو طرف بچسبانید.

عکس زدن چسب حرارتی به چوب بستنی

به این ترتیب پره اصلی هلیکوپتر درست می شود.

عکس نصب پره هلیکوپتر به آرمیچر

کمی کارتان را تمیز کنید تا هلیکوپتر با آرمیچر شما چیزی شبیه شکل زیر شود. همانطور که می بینید قسمت جلویی هلیکوپتر را با یک درب سیاه رنگ پوشانده ایم و سیم های مربوط به دم را به شکلی منظم به سمت میانه و پایین هلیکوپتر هدایت کرده ایم.

عکس شکل کلی هلیکوپتر با آرمیچر

نصب دکمه روشن و خاموش روی هلیکوپتر

در این مرحله از آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر باید دکمه قطع و وصل جریان را روی کاردستی تان نصب کنید. برای این کار یک دکمه خاموش و روشن کوچک بردارید.

عکس دکمه روشن و خاموش

قسمت پایین سطح مقطع چوبی بدنه هلیکوپتر محل مناسبی برای قرار دادن دکمه روشن و خاموش است. کمی چسب به این نقطه بزنید.

عکس چسباندن دکمه روشن و خاموش به هلیکوپتر

دکمه را در محل مورد نظر بچسبانید.

عکس محل دکمه روشن و خاموش روی هلیکوپتر

سیم های مربوط به آرمیچر اصلی و آرمیچر قسمت دم هلیکوپتر را به دکمه روشن و خاموش لحیم کنید.

عکس لحیم کردن سیم های دکمه روشن و خاموش

ساخت جای باطری

دو تکه فلزی رسانا را به شکل زیر برش دهید.

عکس صفحات فلزی رسانا

هر یک از این دو تکه را به شکل زیر تا کنید.

عکس لحیم کردن سیم به صفحه فلزی

یک تکه سیم را به فلز تا شده لحیم کنید.

عکس وصل کردن سیم به صفحه فلزی

سیم دیگر را هم به فلز تا شده دوم لحیم کنید.

عکس ساخت محل باطری

در نهایت سیم کشی هلیکوپتر با آرمیچر شما باید به شکل زیر باشد:

عکس نقشه سیم کشی هلیکوپتر با آرمیچر

نصب باطری کاردستی هلیکوپتر

یک باطری قلمی را برای هلیکوپترتان انتخاب کنید.

عکس قرار دادن باطری روی کاردستی با آرمیچر

باطری باید بین دو قطعه فلزی تا شده قرار بگیرد.

عکس باطری کاردستی

آن را با چسب برق بچسبانید.

عکس چسباندن باطری به کاردستی

باطری فیکس شده را با چسب حرارتی به بدنه هلیکوپتر بچسبانید.

عکس محل قرار گرفتن باطری روی کاردستی

باطری باید به طور کاملا دقیق در زیر هلیکوپتر چسبیده شود.

عکس باطری هلیکوپتر با آرمیچر

برای تعبیه باطری می توانید از جای باطری آماده هم استفاده کنید تا دردسرهای بالا را نداشته باشید.

ساخت پایه برای کاردستی هلیکوپتر با نی نوشابه

در آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر ساده ترین مرحله مربوط به ساخت پایه های هلیکوپتر است.

4 عدد نی نوشابه بردارید. دو تا از این نی ها باید از نوع تاشو و به یک رنگ باشد و دو تای دیگر باید از نوع ساده و به رنگ دیگری باشد.

عکس نی نوشیدنی

یکی از نی های تاشو را از وسط بچینید و نیمه تاشوی آن را به یکی از نی های ساده وصل کنید.

عکس فرو کردن نی درون همدیگر

نی تاشوی دیگر را هم به همین ترتیب به نی ساده دوم وصل کنید. قسمت اضافی نی های ساده را که با توجه به ابعاد هلیکوپتر با آرمیچر شما مشخص می شود بچینید.

عکس بریدن نی نوشابه برای ساخت هلیکوپتر با آرمیچر

تکه های چیده شده از نی ساده را باز هم نصف کنید و یکی از دو انتهای هر یک از این تکه ها را آغشته به چسب کنید.

عکس ریختن چسب در انتهای نی

این تکه ها را به صورت عمودی به روی نی های ساده بچسبانید.

عکس ساخت پایه هلیکوپتر با نی نوشابه

به این ترتیب پایه های هلیکوپتر شما آماده می شود و می توانید آن ها را از طریق چسباندن انتهای دیگر تکه های کوچکتر نی های ساده به بدنه هلیکوپتر و دو طرف محل قرار گرفتن باطری بچسبانید.

عکس چسباندن پایه هلیکوپتر کاردستی

در این مرحله هم باید دقت کافی را در رعایت تقارن داشته باشید.

عکس پایه هلیکوپتر

به این ترتیب آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر شما به اتمام می رسد و کاردستی شما آماده است.

عکس کاردستی هلیکوپتر با آرمیچر

اگر تمام مراحل را درست و با دقت و ظرافت انجام داده باشید قادر خواهید بود که آن را به پرواز در بیاورید؛ به شرطی که سعی کنید تا می توانید وزن هلیکوپتر با آرمیچر شما کمتر باشد تا توان بلند شدن از زمین را داشته باشد.

عکس ساخت هلیکوپتر با آرمیچر

فیلم آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر

در ویدئوی زیر تمام مراحل بالا به صورت عملی به شما نشان داده شده است. شما می توانید با مشاهده فیلم آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر ابهامات خودتان در زمان ساخت این کاردستی را رفع کنید.

 

اگر سوال یا نظری درباره آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر دارید می توانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید. اگر از ساخت کاردستی با آرمیچر خوشتان آمده است پیشنهاد می کنیم ساخت ماشین متحرک با آرمیچر و قایق موتوری با آرمیچر را هم امتحان کنید.

3.2/5 (6 نظر)

46 دیدگاه برای “آموزش ساخت هلیکوپتر با آرمیچر و وسایل دور ریختنی

  1. محسن گفته:

    سلام.آموزش جالبی بود.میخواستم بدونم ایا این هلیکوپتر وقتی ساخته شد آیا از زمین هم بلند میشه و پرواز میکنه؟

    • تیم بسازوبفروش گفته:

      سلام. همانطور که توی آخرین جملات آموزش گفته ایم پرواز کردن این مدل کاملا بستگی به وزن موادی دارد که شما به کار می برید؛ هر چه مواد مصرفی شما در نهایت وزن کمتری داشته باشد احتمال پرواز این هلیکوپتر بیشتر است. البته قدرت آرمیچری که استفاده می کنید هم بی تاثیر نخواهد بود.

    • عباس پیمانی (مدیر فنی سایت) گفته:

      با سلام و احترام
      یا از مغازه های لوازم الکترونیکی تهیه بفرمایید یا از سایت ما خریداری کنید.
      هنگام خرید به ولتاژ آرمیچر دقت کنید.

      • علی گفته:

        سلام
        میشه به جای چسب حرارتی از چسب دیگه ای استفاده کرد ؟
        از چه چه چسبی میشه استفاده کرد؟

    • تیم بسازوبفروش گفته:

      سلام. بله می توانید از چوب بستنی استفاده کنید اما بریدن چوب بستنی به شکلی که در آموزش گفته شده کمی سخت است. با این حال اگر درستش کردید حتما عکس آن را در قسمت «ساختمش» برای ما هم بفرستید.

      • najme9595 گفته:

        ببخشید در پیام بالایی گفت اند که اگر وزن هلیکوپتر پایین باشد پرواز می کند!!

    • ابوالفضل گفته:

      سلام ببخشید من در حال ساخت یک ماشین متحرک کنترلی سیمی هستم
      که میخوام این ماشین هم در آب برود وهم در جاده ودر کوه اگه ویدئو آموزشی برای راهنمایی جزئیات دارید حتماً در اشتراک به من هم خبر بدهید ممنونمیشم 😊

  2. najme9595 گفته:

    اگر وزن هلیکوپتر ما بالا بود و با ارمیچر ۵ ولت بالا نرفت می شه ما ارمیچر ۶ یا ۷ ولت بخریم؟؟؟

  3. najme9595 گفته:

    یه مشکل هست وقتی شما دکمه ی روشن رو زدید همین تور پرواز می کند اگه میشه اموزش درست کردن رادیو کنترل و ست کردنش با رسیورش هم بزاریر ممنون.

  4. najme9595 گفته:

    اگه میشه اموزش درست کردن رادیو کنترل و ست کردنش با رسیورش هم بزاریر ممنون.

  5. ابوالفضل گفته:

    ببخشید میشه از پره‌های پلاستیکی که در مغازه‌ها به فروش میرسد برای دم هلیکوپتر استفاده کرد؟

    • تیم بسازوبفروش گفته:

      سلام. بله فقط دقت داشته باشید که از نظر سایز به اندازه کاردستی شما بخورد.

    • تیم بسازوبفروش گفته:

      بالا رفتن کاردستی هلیکوپتر با این وسایل ساده ای که شما برای ساخت آن به کار برده اید کار چندان آسانی نیست ضمن اینکه با به کار بردن سه تا آرمیچر وزن کاردستی زیاد می شود و خودش عاملی برای بلند نشدن هلیکوپتر می شود.

    • تیم بسازوبفروش گفته:

      سلام. بله. دست شما برای تغییر در وسایل مورد نیاز باز است.

  6. علیرضا گفته:

    سلام ببخشید یک سوالی داشتم لطفا میشه من به من توضیح دهید که کدام سیم با کدام رنگ به کلید روشن و خاموش و کدام سیم با کدام رنگ به باتری باید وصل شود؟

  7. علیرضا گفته:

    و همینطور چگونه باید وصل شود شما انگار سیم را به کلید روشن و خاموش وصل نکرده اسد بلکه آن را از سوراخ های داخل کلید روشن و خاموش رد کرده اید؟!

  8. امیر گفته:

    با سلام و خسته نباشید؛

    میخواستم بدونم شما قیمت هلیکوپتر کنترلی سایما آرسی مدل s102 رو دارید؟

    من داخل سایتشون دیدم ولی قیمتی نداشت.

  9. مولوی گفته:

    سلام‌ببخشید‌می‌خواستم‌ببینم‌که‌ایا‌با‌ارمیچر‌دیگه‌ام‌میشم‌هلیکوپتر‌درست‌کرد‌که‌بتواند‌پر‌واز.کند

    • تیم بسازوبفروش گفته:

      سلام. در صورتی که از ابزار و قطعات استاندارد ساخت کاردستی استفاده کنید احتمالا کاردستی شما قابلیت پرواز هم خواهد داشت.

  10. محمد پارسا گفته:

    من با بطری اب معدنی ساختنش هنوز کامل نساختم و در بخش برای ما اشترا کبزاریم میزارم کاملشو با بطری اب معدنی مشه؟

    • تیم بسازوبفروش گفته:

      سلام. بله با بطری آب معدنی هم می توانید درستش کنید.

  11. ابوالفضل گفته:

    سلام ببخشید من در حال ساخت یک ماشین متحرک کنترلی سیمی هستم
    که میخوام این ماشین هم در آب برود وهم در جاده ودر کوه اگه ویدئو آموزشی برای راهنمایی جزئیات دارید حتماً در اشتراک به من هم خبر بدهید ممنونمیشم 😊

  12. ناکجااباد گفته:

    من همین هلکبتروساختم اماشماملخ هلکبتروباچوب درست کردید من رفتم خریدم ولی بادومیشکنه پروازمیکنه🤣🤣🤣

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *